Motywacja pracowników

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważne jest zaangażowanie pracownika lub zespołu w działania firmy. Kiedy przyjmuje się do pracy nową osobę, średnio trzeba poświęcić od 3 do 6 miesięcy na wdrożenie jej do pracy (szkolenia, adaptacja, pozyskanie wiedzy). Z punktu widzenia pracodawcy nowy pracownik zaczyna „zarabiać” na siebie dopiero po około pół roku pracy… Efektywność takiego pracownika rośnie aż do osiągnięcia momentu „wypalenia zawodowego”, czego efektem jest aktywne poszukiwanie nowej pracy. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji? Poza działaniami informacyjnymi (np. o strategii firmy, planach krótko- i długoterminowych), klarownym wyznaczaniem celów oraz analizowaniem komunikacji zwrotnej pracownicy oczekują prostych rozwiązań związanych z czymś co się powszechnie nazywa „świadczenia pozapłacowe”. VISTULA SERVICES oferuje nowatorskie rozwiązania, które z jednej strony są proste we wdrożeniu i pożądane przez pracowników a z drugiej strony – elastyczne (łatwe do kształtowania wg potrzeb pracodawcy) oraz traktowane jako wyjątkowy benefit przez pracownika (taki, którego prawdopodobnie nie otrzyma jak zmieni pracę).


Zarządzanie świadczeniami

W obecnych czasach coraz więcej firm decyduje się na optymalizację struktury kosztów zlecając dla wyspecjalizowanych podmiotów obsługę kadr i płac. Kolejnym wyzwaniem jest obsługa rozproszonych struktur (praca zdalna, w oparciu o prowizję, praca tymczasowa) gdzie pracownik pozostaje po części poza kontrolą pracodawcy – takim przykładem mogą być agenci ubezpieczeniowi, handlowcy lub serwisanci gdzie wynagrodzenie jest wynikiem podjętych (skutecznie) działań. Inną grupą, do której skierowana jest oferta VISTULA SERVICES są pracownicy tymczasowi zatrudniani na kontraktach jako podwykonawcy w ramach umów między zleceniodawcą (np. firma logistyczna) a zleceniobiorcą (agencja pracy tymczasowej lub podmiot zatrudniający obcokrajowców do pracy) – dla obsługi takich grup zawodowych zapewniamy elastyczne rozwiązania dopasowane do charakteru pracy (ryzyko kontraktowe, czas pracy/kontraktu, obwarowania prawne, mobilność pracownika). VISTULA SERVICES oferuje proste i skuteczne rozwiązania  dedykowane do obsługi wyżej wymienionych segmentów oraz grup pracowników (dopasowane do specyfiki oraz charakteru prowadzonej działalności).


Lojalność w biznesie

W 2014 roku PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) przeprowadziła badanie w którym m.in. zapytano o powody utraty płynności finansowej firm. Okazało się, że przedsiębiorcy wymieniali „utratę klientów” jako drugi najbardziej krytyczny czynnik (zaraz po opóźnieniach w regulowaniu zobowiązań przez kontrahentów).  Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak trudno obecnie pozyskać nowych partnerów biznesowych czy Klientów – bardzo istotny jest koszt oraz czas niezbędny na podjęcie nowej współpracy (dla przykładu – w branży nowych technologii statystyczny czas od pierwszego kontaktu do rozpoczęcia współpracy to ok. 9 miesięcy a w bankowości koszt pozyskania konsumenta jako klienta banku korzystającego z konta osobistego wynosi statystycznie od ok. 500 zł do ok 1200 zł!).  Warto sobie zatem zadać proste pytanie – jak utrzymać pozyskanego już Klienta? Oczywiście poza standardowymi działaniami typu „dbanie o Klienta”, utrzymywanie najwyższej możliwej jakości świadczonych usług czy produktów pozostaje cały obszar i narzędzia do tak zwanej lojalizacji relacji z Klientami (począwszy od powszechnie znanych programów lojalnościowych stosowanych przez np. sieci stacji benzynowych a kończąc na rozwiązaniach typu cash-back lub oferujących Klientom niepowtarzalną jakość i zakres świadczeń dodatkowych).

Udostępnij link do strony: