1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Operatorem serwisu www.VistulaServices.com jest Vistula Services sp. z o.o. (zwana w dalszej części dokumentu oraz w serwisie www jako Spółka) z siedzibą pod adresem: Al. Jerozolim,skie 200, 02-486 Warszawa, NIP 5272854173, REGON 38033213. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733832.
 3. Serwis www.VistulaServices.com wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o ich użytkownikach i ich preferencjach. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe, a jedynie informacje pozwalające na:
  1. Dopasowanie niniejszego serwisu do potrzeb użytkowników;
  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu;
  3. Dostosowanie części informacji wyświetlanych w serwisie i na stronach partnerskich do zainteresowań użytkownika.
 4. Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania zalecamy odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.
 5. Zasady korzystania z plików cookies szczegółowo opisane są w Polityce plików cookies (EU).
 6. Jeżeli skorzystasz z formularza(-y) dostępnego(-ych) w serwisie www.VistulaServices.com to dane, które podasz przetwarzane będą tylko w zakresie opisanym w formularzu z którego skorzystasz.
 7. Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem www.VistulaServices.com
  i zobowiązane są do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.
 8. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm), Spółka może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) uprawnionym na podstawie prawa organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Vistula Services sp. z o.o. jako administrator serwisu www.VistulaServices.com nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.VistulaServices.com, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu www.VistulaServices.com.
 10. Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem
 11. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z portalu www.VistulaServices.com oraz ochrony prywatności użytkowników można przekazać Spółce Vistula Services sp. z o.o. korzystając z danych podanych w zakładce „Kontakt”.
 12. Materiały reklamowo-promocyjne wysyłane są Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty Vistula Services sp. z o.o.
 13. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres IOD@vistulaservices.com.
Udostępnij link do strony: