Outsourcing procesów biznesowych (BPO)

Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb.

Outsourcing procesów biznesowych (BPO) stał się szybką odpowiedzią biznesu na zmiany rynkowe i jest rozwiązaniem dla firm, które muszą szybko reagować na zmiany rynkowe tak, aby skupić się na własnej działalności, jednocześnie optymalizując swoje koszty.

W ramach szeroko rozumianego outsourcingu dostępnego w biznesie możemy wyróżnić outsourcing technologii, zasobów ludzkich, procesów (ukierunklowanych na realizowanie ściśle określonych zadań).

Business Process Outsourcing to przede wszystkim outsourcing procesów biznesowych. BPO polega na przekazywaniu działań wykonywanych przez branże takie jak finanse, zasoby ludzkie, księgowość, obsługa klienta i wsparcie techniczne wyspecjalizowanemu partnerowi zewnętrznemu.

Dobrym przykładem jest sektor księgowości, który jest często outsourcowany (upraszczając – mniejsze firmy wynajmują zewnętrzne biura księgowe). Dokładnie to samo można zrobić z innymi obszarami, robiąc miejsce w agendzie na to, co organizacja wie, jak robić najlepiej.

Firma, która zleca te procesy na zewnątrz, oszczędza czas na zadaniach, które nie są częścią jej podstawowej działalności przez co może skupić się na swoich kluczowych kompetencjach. Ponadto redukcja kosztów, większa wydajność i dostęp do specjalistycznej wiedzy to inne korzyści płynące z BPO.

Outsourcing procesów biznesowych to zatrudnianie wyspecjalizowanych profesjonalistów do wykonywania czynności związanych z procesami biznesowymi, takimi jak administracja, księgowość i technologia.


VISTULA SERVICES to przede wszystkim zespół profesjonalistów:

 • Z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w strategii biznesowej oraz w obszarze technologii, potwierdzonym udziałem w licznych projektach zakończonych sukcesem
 • Wspierający Klientów w sektorze B2B i B2C w Polsce i za granicą
 • Posiadający doświadczenie w tworzeniu procesów operacyjnych oraz strategii sprzedaży
 • Potrafiący właściwie interpretować potrzeby biznesu i tłumaczyć je na język technologiczny i vice versa

świadczymy również usługi doradcze, outsourcingu w obszarze Call Contact Center, optymalizacji kosztów zatrudnienia – w tym realizowania procesów związanych z bieżącą obsługą pracowników naszych Klientów oraz organizacji wsparcia sprzedaży i zwiększenia jakości pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników tymczasowych.

Jak działamy?
Wymiana wiedzy i informacji, a także wypracowanie najlepszych rozwiązań w kontekście organizacji (firmy Zleceniodawcy), jej procesów, projektów czy portfolio produktowego odbywa się w ramach dedykowanych warsztatów. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb oraz przynosi obopólne korzyści. W ramach projektów korzystamy z technik takich jak burza mózgów (np. w oparciu o Design Thinking czyli metodę usystematyzowanego podejścia do procesu innowacji), moderowane dyskusje w zamkniętych grupach, a także pogłębione wywiady z określonymi interesariuszami.

Warsztaty zawsze prowadzone są w niewielkich grupach, z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w określony proces biznesowy. W trakcie spotkań warsztatowych nasi eksperci i trenerzy przekazują wiedzę na temat najlepszych praktyk rynkowych, case studies, pokazują istotne dane rynkowe oraz dzielą się praktycznym know-how i swoim wieloletnim doświadczeniem. Każde spotkanie kończy się podsumowaniem, wyszczególnieniem kluczowych zadań, a także pierwszymi rekomendacjami, przydziałem zadań wybranym osobom oraz przygotowaniem planów działania w dalszych etapach.

Obszary w których posiadamy kompetencje i doświadczenie:

 • Budowanie od zera rozwiązań Call i Contact Center
 • Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań Customer Experience
 • Optymalizacja procesów obsługi Klienta w Call i Contact Center oraz w oddziałach
 • Audyty zgodności z RODO oraz analizy ryzyka – włącznie z przygotowaniem i wdrożeniem bazy procedur
 • Zarządzanie zmianą
 • Analiza potrzeb Klienta
 • Analiza wymagań biznesowych i przygotowywanie wymagań i specyfikacji systemowych
 • Modelowanie i usprawnianie procesów biznesowych
 • Tworzenie strategii biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta
 • Tworzenie strategii dla nowych produktów i wprowadzanie ich do sprzedaży
 • Rozwój i realizacja wdrożeń
 • Testy systemowe / User stories
 • Inżynieria oprogramowania
 • Wdrażanie i integracja rozwiązań biznesowych wśród klientów biznesowych wywodzących się z różnych krajów europejskich

Sprawdź jak możemy pomóc – zapraszamy do kontaktu

Udostępnij link do strony: